English

การออกแบบการทำงานตามความต้องการเฉพาะและดำเนินการให้เหนือความต้องการของคุณ

คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูล เครือข่ายเพื่อธุรกิจ

เซิร์ฟเวอร์และรูปแบบการทำงานที่คุ้มค่า – ตั้งแต่ระดับล่างถึงขั้นสูงสุด สำหรับทุกสภาพแวดล้อม

เซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้สำรองข้อมูลของคุณเพื่อทำการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติและการกู้คืนข้อมูล

เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตรายสำคัญเพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีหลากหลายรูปแบบ โดยมีตัวเลือกทั้งเซิร์ฟเวอร์แบบ เรียบง่ายหรือซับซ้อน ระบบเครือข่ายและการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

IT Infrastructure Support Services

Desk Side Support

PCs Servers Storage Network Scanners Printers

Help Desk/Service Desk