English

การช่วยเหลือทางธุรกิจ – desk side support

ให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าและวิศวกรซ่อมบำรุงของเราเป็นผู้ดูแลแผนกบริการและศูนย์บริการธุรกิจของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ทุ่มเทกับธุรกิจหลักของคุณได้เต็มที่ เราสามารถให้บริการและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา วินิจฉัย

ติดตั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และให้การช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการในสถานที่เพื่อแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมปัญหาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เราให้บริการด้านคอมพิวเตอร์พีซีและแล็ปท็อป อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ที่มีสิทธิบัตรเฉพาะและอุปกรณ์ OEM ในรูปแบบต่าง ๆ กันโดยผ่านการซ่อมบำรุงในสถานที่ของผู้ใช้

บริการช่วยเหลือ:

 • การช่วยเหลือผู้ใช้ขั้นปลาย
 • ประสานงานด้านบริการ
 • การจัดการสินทรัพย์
 • การช่วยเหลือด้านการต่อเชื่อม
 • การช่วยเหลือด้านแอปพลิเคชั่น
 • การจัดการและประสานงานด้านบริการ OEM

รูปแบบการบริการ (desk side support):

 • การแก้ไขปัญหา
 • การวินิจฉัย
 • การติดตั้ง
 • การปรับฮาร์ดแวร์
 • การตั้งค่า ปรับแต่ง และซ่อมแซมเพื่อ
 • แก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • จัดการด้านบริการและช่วยเหลือในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภท OEM
 • กำจัดไวรัส
 • การสร้างรูปภาพ
 • การแก้ไขปัญหา OS และแอปพลิเคชั่น
 • การวินิจฉัย
 • การติดตั้ง
 • การปรับฮาร์ดแวร์
 • การตั้งค่า ปรับแต่ง และซ่อมแซม
 • แก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • การจัดการด้านบริการและช่วยเหลือในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภท OEM
 • กำจัดไวรัส
 • การสร้างรูปภาพ
 • การช่วยเหลือด้าน OS และ แอปพลิเคชั่น
 • การติดตั้ง ย้าย อัปเกรด เปลี่ยนแปลง ยกเลิกการติดตั้ง (IMACD)
 • โครงการพิเศษ
 • จัดการให้ความช่วยเหลือด้านการรับประกัน
 • การโยกย้ายข้อมูล
 • การสนับสนุนผู้ขายหลายราย
 • การจัดการสินทรัพย์

วิศวกรผู้ชำนาญของเราพร้อมด้วยทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ที่ทำงานของพวกเขาโดยตรงเพื่อแก้ปัญหา และบริการย้าย อัปเกรด เปลี่ยนแปลง ยกเลิกการติดตั้งตามที่ร้องขอ

เราให้บริการถึงที่โดยยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า

1 man-day ต่อเดือน – เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีผู้ใช้ 20 คนและระบบเครือข่ายไม่ซับซ้อน

1 man-day ต่อสัปดาห์ – เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางที่มีจำนวนผู้ใช้ระหว่าง 20 – 40 คน พร้อมระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชั่นที่รองรับ

2 man-day ต่อสัปดาห์ – เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่มีจำนวนผู้ใช้ระหว่าง 40 – 60 คน พร้อมระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชั่นที่รองรับ

ช่างเทคนิคที่จัดให้เฉพาะทำงานในสถานที่แบบเต็มเวลา – เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีจำนวนผู้ใช้ 60 คนขึ้นไปพร้อมระบบเครือข่ายและโปรแกรมแอปพลิเคชั่น

มีทางเลือกให้เลือก วิศวกรอาวุโส

กำหนดเวลาเข้าบริการเป็นระยะ

จำนวนครั้งที่ให้บริการ – 12/24 ครั้งต่อปี

การให้ความช่วยเหลือเฉพาะกิจ – ตามแต่ตกลง

การช่วยเหลือนอกเวลาทำการ

Desk Side Support

Help Desk/Service Desk