English

งานวางระบบและเครือข่าย

เครือข่ายไอที  Hyper Converged Infrastructure (การรวมอุปกรณ์ไอทีไว้ในระบบเดียว) การจัดการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชั่นไฟร์วอลล์รุ่นใหม่

คุณจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทใหม่ได้อย่างไร หรือ คุณจะอัพเกรดและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยได้อย่างไร คุณจะกำหนดสภาพแวดล้อมที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของบริษัทคุณได้อย่างไร องค์ประกอบใดบ้างที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นจากตรงไหน

  • องค์ประกอบใดที่จำเป็น
  • คุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
  • คุณต้องการศูนย์ข้อมูลในสถานที่หรือนอกสถานที่
  • จำเป็นต้องใช้สวิตช์เครือข่ายอะไรบ้าง
  • คุณต้องมีเราเตอร์หรือไม่
  • คุณจะวางข้อกำหนดเกี่ยวกับสายเคเบิลอย่างไร
  • จำเป็นต้องมีไฟร์วอลล์หรือไม่
  • คุณจะควบคุมการเข้าถึงอย่างไร
  • คุณจะกำหนดแบนด์วิดท์และควบคุมการใช้งานอย่างไร
  • แล้ว hyper converged infrastructure จำเป็นหรือไม่

ระบบปฏิบัติการใดที่คุณต้องการ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ล่ะ

คุณควรใช้ระบบคลาวด์หรือไม่

จำเป็นต้องมี WiFi หรือไม่

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณจะต้องน่าเชื่อถือ ยืดหยุ่น และมีความปลอดภัย มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และบริการได้จากหน้าเว็บไซต์ของเรา เรามั่นใจว่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของเรานั้น เราสามารถที่จะให้คำแนะนำคุณได้โดยผ่านการวางระบบที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจของคุณ

IT Infrastructure Support Services

Hyper Converged Infrastructure

Internet Access Management

Next Generation Application Firewall