ทาง ISSยังมีบริการให้คำปรึกษาและ Engineering firm ให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบงาน IT, engineering และ architecture services ตาม Requirements ของยูสเซอร์เองเราสามารถช่วยจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชันระบบเพื่อช่วยคุณออกแบบ ปรับใช้ เครือข่ายองค์กร เช่น สวิตช์, SD WAN, เราเตอร์, เทคโนโลยี LAN ไร้สาย และโซลูชันระบบคลาวด์ด้วยโซลูชั่นของเราจะช่วยให้ลูกค้า ISS Resolutions สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุค Digital Economy ได้อย่างสูงสุด

NETWORK INFRASTRUCTURE SOLUTIONS

WIRELESS SOLUTIONS

โซลูชันระบบการสื่อสารไร้สาย Wireless and mobile communication ผ่าน Access Point เช่น Software-Defined Access, Wireless Controllers, Indoor Access Points, Outdoor and Industrial Access Points และ Cloud-Managed Access Points

SD WAN SOLUTION

Multi-branch organizations, Technology that enables enterprises to manage their existing networks and traffic more efficiently.

SECURE WORK FROM ANYWHERE

เสริมศักยภาพให้กับพนักงานที่ทำงานทางไกลทุกคนได้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ทุกพื้นที่ ทุกอุปกรณ์